fredag 28 december 2007

Vi har nu ett land...

... eller någon form av område som kallas för Assyrien. När började man kalla området för det och hur utbred är benämningen? Det är fantastiskt om vi yoye kan få ett område i Mellanöstern men man borde kanske lugna ner sig. Jag vet inte vad ESNA har för funktion, förutom det de skriver här, men de bör försöka inta en så politiskt oberoende ställning som möjligt. Det ökar då bara deras trovärdighet i många frågor, speciellt i utomståendes ögon. Det går att vara politiskt oberoende och ändå rapportera om vårt folks situation där nere. Jag vill poängtera att jag inte syftar på områdets namn men förekomsten av namnet överhuvudtaget. Om folk vill namnge området så är det okay i folkmun, men en av våra större svenska medier bör vara försiktig med vad som skrivs.

Jag lägger också märke till en insändare av Aryo Makko och Abraham Staifo som återspeglar det som jag skrev tidigare i min blogg. Om mordet inte var politiskt kommer det slå ganska hårt mot våra ansikten, så dämpa er. Kanske ESNA tog till sig av det jag skrev. Fast förmodligen läser de säkert inte min blogg.

onsdag 26 december 2007

S:t Aframskolan

En sen nyhet som jag glömt att kommentera.

Jag förstår inte hur man tänker. Hur kan man tillåta något sådant? Skolan ska vara neutral. Vad vill man uppnå med det hela?

Barnen kan lära sig sitt modersmål på fritiden. Barnen kan lära sig mer om den syrisk-ortodoxa kyrkan på fritiden. Barnen kan spendera all sin fritid i en homogen grupp. Allt detta, om de så vill. Men när det gäller skolan, utbildningen, skärp er! En skola ska inte ledas av en kyrka, inte på något sätt. Kyrkan ska inte ha det minsta inflytande i utbildningen. Detta krav kommer inte uppnås om man fortföljer planerna på att starta skolan. Det man riskerar är ett större utanförskap, en alltmer tydlig segregering och barn som inte fått tänka fritt i lika stor utsträckning som i de flesta kommunala skolor.

Till ledare av vår kyrka, då speciellt S:t Aframförsamlingen: låt bli vår utbildning. Okay? Vi bor i Sverige, sluta avskärma er, eller oss, från samhället. Ni skjuter bara er själva i foten på lång sikt.

Det går inte att säga på förhand hur skolan och undervisningen kommer se ut, men jag är rätt säker på att kristendomen kommer influera utbildningen i en viss utsträckning. Kyrkan ska inte lägga sig i utbildningen.

Så given då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör. - Matt 22:21

Tillhör svenskundervisningen Gud? Kyrkan bör följa Jesus uppmaning och inte blanda sig i sådant de inte ska beblanda sig med. Kanske respektive kyrkor bör leda AFF och SFC? Självklart inte, här förstår man att det inte är kyrkans uppgift. Lika självklart bör det vara i detta fall.

Många vill tro att vi yoye kommit bäst in i det svenska samhället. Skulle detta vara beviset för det?

tisdag 25 december 2007

Edo bricho!

Då var det jul igen. Hoppas alla yoye njuter av dagen med nära och kära. Ät bara inte för mycket daobo; snart är det nyår!

God jul!

söndag 16 december 2007

Seyfo - Vilka bör erkänna folkmordet?

Seyfo (sve; svärdets år) kallas folkmordet, det s.k. "folkmordet" som en del föredrar att uttrycka det, som begicks i osmanska riket mellan åren 1915 och 1918/1923bl.a. armenier, syrianer, assyrier och pontiska greker. Sedan dess har överlevande och efterkommande generationer kämpat för ett erkännande. AINA rapporterar att IAGS nu även har erkänt händelsen som ett folkmord på yoyes och greker, utöver armenierna.

Men vilka erkänner folkmordet, eller framför allt, vilka erkänner det inte som ett folkmord? Man kan vara politiskt korrekt och ändå konstatera att förnekelsen är utbredd i Turkiet. Vi bör då få den turkiska regeringen att erkänna folkmordet, eller bör vi? Vilka bör erkänna folkmordet och på vilket sätt bör erkännandet se ut?

Låt oss ta ett svenskt exempel:

Källa
I flerpartimotion 1999/2000:U651 (v, m, c, fp, mp,
kd) konstateras att armenierna i början av 1900-
talet utgjorde en kristen minoritet i det
sönderfallande ottomanska riket, som under första
världskriget var lierat med Tyskland. Det var i
skuggan av första världskriget som de stora
massakrerna på armenier genomfördes. Den stora
massakern genomfördes 1915. Det finns ingen exakt
statistik när det gäller denna tragedi. Vanligen
brukar man räkna med att mellan 1 och 1,5 miljoner
armenier mördades, direkt eller genom svåra
förhållanden under de deportationer som genomfördes.
250 000 lyckades fly till Ryssland, 200 000
tvingades att bli muslimer och 400 000 flydde till
Syrien. När Kaukasus invaderades av Turkiet 1918
dödades ytterligare 50 000-100 000 armenier.
Motionärerna menar att det är uppenbart att dagens
turkiska regering och politiska system inte kan
lastas för vad som skedde under den tid då
folkmordet på armenierna ägde rum, men anser att
skadestånd till efterlevande rimligen borde betalas
ut av den turkiska staten.
Motionärerna kräver att Sverige i FN och EU verkar
för att dagens Turkiet erkänner folkmordet på
armenierna.
Utskottets överväganden
Utskottet menar att det är angeläget och nödvändigt
med en officiell redovisning och erkännande av
folkmordet på armenierna. 1985 fastslogs i FN och i
Europaparlamentet att det ottomanska riket begått
folkmord på det armeniska folket i början av detta
sekel.
Utskottet anser att ju större öppenhet Turkiet
visar beträffande sitt förflutna desto mer bidrar
det till att stärka Turkiets demokratiska identitet.
Det är därför viktigt att det genomförs
förutsättningslös oberoende internationell forskning
om det folkmord som drabbat den armeniska
befolkningen.
Det vore av stor vikt om det kan utvecklas en ökad
öppenhet och historisk förståelse för händelserna
1915 och därefter. En förbättring härvidlag torde
även få betydelse för stabiliteten och utvecklingen
i Kaukasusregionen i sin helhet.
Med vad ovan anförts anses motion 1999/2000:U651 (v,
m, kd, c, fp, mp) besvarad.
Är då utskottet tillräckligt påläst för att yttra sig i frågan? Är riksdagen det? Om man i fallet tagit hjälp av experter bör man bygga sitt ställningstagande på deras inlägg i saken. Visserligen ökar kunskaperna i ämnet bland vederbörande politiker men nej, jag tror inte politiker besitter bredden och de rätta kunskaperna även efter utfrågningar av experter. Även om forskarna och experterna är eniga i frågan finns risken för att politikerna inte riktigt förstår problematiken, det experterna menar samt det som jag ska nämna i nästa stycke. Detta leder till att man hellre friar än fäller, vilket är bra, men det kan samtidigt användas som argumentum ad populum och argumentum ad verecundiam av förnekare.

Ett annat problem är att frågan blir politisk och även ibland av personlig karaktär. Vad har EU att tjäna samt förlora på ett erkännande? Förmodligen lär relationerna till Turkiet ta skada och detsamma gäller för USA. Dessutom kan frågan vara personlig för enskilda politiker bl.a. p.g.a. nationell stolthet samt överdriven respekt för personer med negativa anknytningar till folkmordet. Det är mycket att offra för yoyes.

Politiker ska inte vara de som fastställer vad som är ett folkmord och vilka händelser som hamnar utanför definitionen. Vi har utomordentliga historiker och organisationer som IAGS som sköter det. De har kunskapen och objektiviteten politiker saknar. Detta gäller t.ex. inom de naturvetenskapliga frågorna i dag. Inte är det politikernas uppgift att rösta kring vilka teorier inom fysiken som skall erkännas. Man tar ställningstagande helt enligt de senaste rönen, ofta via regeringens vetenskapliga råd. Liknelsen kanske är svag men jag tycker fortfarande det ligger en del i det.

Om länder bör ta ett officiellt ställningstagande bör det vara samma ståndpunkt som eminenta historiker har. Men även här blir det ett problem; vilka är eminenta?

Hursomhelst kan det vara intressant att ta sig en tankeställare. Att det rörde sig om ett folkmord är rätt så vedertaget. Behöver vi då verkligen bry oss om vad politiker, som inte är vittnesgilla, röstar? Rent humant, ja, om man aktivt förnekar grymheten i händelsen. Det är viktigt att ta lärdom av historien och inte låta sådana hemskheter återupprepas. Men annars?

lördag 15 december 2007

Yoyes lag

Ju längre tid en assyr och syrian samtalar, desto närmare 1 går sannolikheten för att samtalet ska övergå till en argumentation rörande namnfrågan.

fredag 14 december 2007

Fuat Deniz

Det är svårt att undgå nyheten om läraren vid Örebro universitet som blev brutalt mördad.

Fuat Deniz tillhörde gruppen assyrier och var lektor, fil.dr. i sociologi. ESNA skriver att han som nioåring flyttade till Sverige, "på flykt undan våld och övergrepp". Hans bakgrund var nog den starkaste orsaken till att han valde den väg som, enligt ESNA, kanske blev hans död. Man skriver att Fuat Deniz är känd för sin forskning kring minoriteter och Seyfo-frågan, en fråga som väcker stor ilska hos turkiska makthavare och turkiska organisationer. Dock vill jag varna ESNA för att inte falla för post hoc ergo propter hoc och att vifta med anklagelser.

En tragisk händelse. Vila i frid Fuat.

Yoye

Yoye får beteckna Syrianer och Assyrier. Det är detta mina inlägg kommer handla om, för det mesta.

Förresten, välkommen!