torsdag 1 maj 2008

Lite info om ESNA

Här följer lite info gällande ESNA. Vi börjar med ett citat:

För att skaffa underlag för denna skrivelse har undertecknad varit i kontakt med dels företrädare för assyriska/syrianska föreningar, dels Stockholms tingsrätt. Informationen som undertecknat erhållit från dessa utgör underlag för denna artikel.

Efter de systematiska IT-attackerna under den senaste tiden tvingades nyhetsbyrån EasternStar News Agency, ESNA att upphöra med sin verksamhet på www.esna.se.

ESNA:s oberoende från politiska partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer samt religiösa samfund har uppskattats av många. Många av läsarna betonar vikten av ESNA:s nyhetsrapportering. Objektiviteten samt ESNA:s liberala och frisinnade politiska hållning har påverkat och inspirerat många av läsarna.

Efter meddelandet om att upphöra med verksamheten har ESNA:s redaktion tagit emot väldigt många e-mail från läsare och andra eldsjälar som erbjudit sin hjälp för att fortsätta driva ESNA. Denna hjälp skulle dock endast lösa det kortsiktiga problemet att återställa ESNA:s hemsida.

Det stora och verkliga problemet som fick ESNA:s redaktion att lägga ner verksamheten är att två biskopar tillhörande den Syrisk Ortodoxa Kyrkan har stämt ESNA vid Stockholms tingsrätt på stora skadeståndskrav. Dessa biskopar är Hazail Soumi från Belgien och Elia Bahe som nyligen flyttats till Canada. Dessa biskopar yrkar att ESNA skall betala 300 000 kr med ränta.

ESNA:s avslöjande av Hazail Soumis förnekande av Seyfo och andra ekonomiska oegentligheter verkar ha varit ett stort hot mot dennes verksamhet. ESNA avslöjade att Skatteverket i Belgien har fått upp ögonen för Hazail Soumis affärer. Trots att han nolltaxerar så äger han fastigheter värda mer än 30 miljoner kronor.

Han kände sig tvungen att tysta ned ESNA. ESNA:s redaktion har lagt ner verksamheten för att lägga all kraft på att kunna värja sig mot attacken från dessa biskopar som bekämpar folkets fria röst med folkets egna pengar.

16 april, 2008

Matias Guren, frilansjournalist
Det är ett pågående mål som ska bli intressant att följa.

Nu kanske en bättre aktör dyker upp. Jag tvivlar men man kan alltid hoppas!

Bild 1, bild 2, bild 3 och bild 4.

Inga kommentarer: